Jerutux gallery/index
אנו נפגשים להרצאות בערך פעם בשבועיים ואת ההרצאות הקרובות תוכלו תמיד לראות בלוח שבדף הראשי. על פי רוב ההרצאות מתקיימות בבניין שפרינצק בגבעת-רם.
אנו מקיימים מפגשים גם בקפה בגינה, מפגשים אלו מתקיימים במוצאי שבת בערך פעם בשבועיים והם מפגשים חברתיים בעיקרם. על המפגשים בקפה בגינה ניתן בדרך כלל לקרוא בפורומים של המועדון.

סיקורי אירועים מצולמים

תאריך המפגש
5/9/2004 המפגש הראשון של המועדון המחודש
17/2/2003 מסיבת התקנה
13/1/2003 ביקור של RMS בארץ


הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום