Jerutux lectures/give

מתן הרצאות

עיקר פעילותו של מועדון הלינוקס הירושלמי סובבת סביב להרצאות. ההרצאות ניתנות על־ידי משתמשי לינוקס בעלי ידע מעמיק בנושאים שונים. אם את או אתה מתמצאים בלינוקס, ומעוניינים להעביר הרצאה, נשמח לתת לכם במה. כדי לקבל תחושה לגבי אופי ההרצאות, ורמת הפירוט והעומק שלהן, העיפו מבט בשקפי ההרצאות שהועברו.

אורכה המירבי של הרצאה הוא בדרך־כלל שעתיים, כולל הפסקה, ואורכה המינימלי שעה. במידת הצורך, אם לא ניתן לכסות את הנושא בפירוט מספיק בפגישה אחת, ניתן לפצל אותו למספר הרצאות.

איך להציע הרצאה?

המקום הטבעי ביותר להעלאת נושא להרצאה, ולהתנדבות להרצות, הוא בפורום המתאים. אפשרות אלטרנטיבית היא רשימת הדיוור. בהצעת הרצאה פרטו את שמה, הנושא שבו היא עוסקת, ומידע רלוונטי עליכם (דרך ליצור אתכם קשר, הידע שלכם בנושא, וכו'). במידה ויש לכם כבר שקפים מוכנים, צרפו אותם; רצוי בפורמט פתוח.

הודעות על ההרצאות הבאות מתפרסמות במקומות הבאים:הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום