Jerutux lectures/lectures

הרצאות

כבשאר מועדוני הלינוקס שבארץ, גם פעילותו של ירוקס מתרכזת סביב להרצאות — שיתוף ידע. ההרצאות מתקיימות במתחם קמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת־רם, והן פתוחות לכל המתעניין, בחינם.

הצג את כל ההרצאות

הצג הרצאות לפי חתכים:הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום