Jerutux lectures/ask

בקשת הרצאה

למרצים במועדון יש ידע רב בתחומים רבים. ניתן לבקש קיום של הרצאות ספציפיות בפורום או ברשימת הדיוור.

התנאים לקיומה של הרצאה:

  • הנושא פונה אל קהל רחב מספיק.
  • לא מתקיימת הרצאה על אותו נושא בהפרש זמן קצר.
  • ימצא מי שיעביר את ההרצאה.
  • תמצא מסגרת זמן מתאימה.
במידה ולא תהיה שום סיבה שלא לקיים את ההרצאה, סביר הניח שכעבור כמה שבועות היא תועבר.הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום