Jerutux topics/topic

פירוט מידע על הנושא "W2L"

סדרה הכוללת הרצאות מבוא ללינוקס

הרצאות שהתקיימו בנושא:
שם מרצה תאריך שעה משך מקום
????? ????דותן קמבר4/11/20042:301:30בנין שפרינצק
?????????רם מתתיהו11/11/20042:301:30בנין שפרינצק
FOSS + ????? ?????????????בֹעז גרשוביץ'18/11/20042:301:30בנין שפרינצק
????? ?????? ??????? ??????בֹעז גרשוביץ'25/11/20042:301:30בנין שפרינצק
??? ?????? - ????? ?????חברי המועדון2/12/20041:10?? 22:00בנין שפרינצק
??????????? ?????ויטאלי קרסיק9/12/20042:301:30בנין שפרינצק
??? ????? ???? ????ויטאלי קרסיק16/12/20042:301:30בנין שפרינצק
????? ?? ???? ?????? ???????דותן קמבר8/11/200519:301:30בנין שפרינצק
????? ????? ?? ????? ??????חברי המועדון17/11/200513:0?? ????בנין שפרינצק
????? ???????בֹעז גרשוביץ'22/11/200519:301:30בנין שפרינצק
????????? ???????? ?????? ??????חיים קרן-ציון29/11/200519:301:30בנין שפרינצק
?? ????? ?????? ???? ????בֹעז גרשוביץ'6/12/200519:301:30בנין שפרינצק
?????? ????? ???????דותן קמבר27/12/200519:301:30בנין שפרינצק
???? ?????? ???????איתן אדלר20/12/200919:01:30בנין שפרינצק


הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום