Jerutux topics/topic

פירוט מידע על הנושא "ישומים חופשיים"

הרצאות שהתקיימו בנושא:
שם מרצה תאריך שעה משך מקום
?????? ?? Blender - ????? ?????? ???????? ???-??????רם מתתיהו10/2/20052:301:30בנין שפרינצק
WINEשחר שמש24/2/20052:301:30בנין שפרינצק
???? ?????? ?????? ?? Gimp ?- ImageMagicרם מתתיהו19/5/20052:301:30בנין שפרינצק
???? ??????? ?????? ??????דותן קמבר26/5/20052:301:30בנין שפרינצק
???? ???? ???????? ?-DNSויטאלי קרסיק31/1/200619:301:30בנין שפרינצק
???? ???"? ?-DNS (??? ?')ויטאלי קרסיק14/2/200619:301:30בנין שפרינצק
???? ??? ??????? ??????? ????? ????? ???? ???? ????ידידיה קליין9/5/200619:301:30בנין שפרינצק
????? ?? LyXדרור ליבנה3/1/201019:001:30בנין שפרינצק


הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום