Jerutux thissite

יצירת קשר בנוגע לאתר

בקשות, טענות, תלונות ומענות נא להשאיר בפורום המיועד לכך. נשמח לשמוע תגובות, הצעות, רעיונות, וכו'.

בנוגע למערכת עליה בנוי האתר ניתן לפנות אל ה־webmaster, יהודה רונן, בכתובת sandman@cs_huji_ac_il.

האתר בנוי על מערכת קטנה שכתבתי, שתפורה לאתרים שמרכזים הרצאות. המערכת בנויה על PHP, ומשתמשת בשרת MySQL לאחסון, לשליפה ולניתוח של הנתונים. בגלל שהיא נועדה בעיקרה לשימוש אישי, ליצירת אוטומטיזציה בניהול האתר, היא נטולת תיעוד או אריזה מסודרת. אם את או אתה מעוניינים בעותק של המערכת, דאלוני נא.

את הלוגו שבפינה עיצב יובל אביאל.

תודתנו נתונה לחברת מירימר על אחסון האתר.

Mirimar Networks


הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום