Jerutux bookcrossing

החלפת ספרים (bookcrossing)

תוכנה חופשית - ספרים חופשיים!

יש לך ספר שסיימת לקרוא. למישהו שאתה לא מכיר יש ספר עזר שהוא לא משתמש בו. למישהי יש ספר שהיא כל־כך אוהבת, שהיא רוצה שעוד אנשים ייקראו (את אחד משלושת העותקים שיש לה). מישהו מצא ספר מדהים במבצע, אבל כבר יש לו עותק של הספר.

כל האנשים הללו לא בהכרח מכירים זה את זה, אך ייתכן שיש להם טעם דומה. לחליפין (לא נותרו עוד הרבה אפשרויות...) - יש להם טעם שונה לחלוטין: ספר שמהווה מטרד תופס מקום על מדפו של אחד הינו אוצר בלום לאחר.

החלפת ספרים מקשרת בין האנשים והספרים המתאימים.

בכל פגישה ראשונה בחודש יוצב שולחן המיועד להחלפת ספרים. הביאו את הספרים שאתם רוצים לתת, וקחו את הספרים שאתם רוצים. אפשר לקחת ספרים גם אם לא הבאתם ספרים משלכם, אבל בהתחשבות באנשים האחרים.

אפשר להביא ספרים בכל תחום, אבל סביר יותר להניח שספרים בנושאים טכנולוגיים, ובפרט תוכנה חופשית, ימצאו התעניינות רבה יותר. בגלל החפיפה הרבה יחסית בין חובבי המדע הבדיוני והפנטסיה לבין אנשים שמשתמשים בתוכנה חופשית (מישהו אמר "גיקים"? (-;), ספרי מדב"פ מתקבלים בברכה.

אם אתם רוצים לאפשר מעקב אחרי הידיים בהן עובר הספר, רשמו אותו באתר bookcrossing.org. את המספר שתקבלו רשמו בעמוד הראשון של הספר, או על מדבקה, ציינו שמדובר בספר "משוחרר", והפנו לאתר החלפת הספרים למידע נוסף.


(חלק מניסוח הדף מבוסס על ptr*)הערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום