Jerutux mailinglist

רשימת התפוצה של JLC

רשימת התפוצה היא כלי להודעה על מפגשים ואירועים, ולתיאום ענייני המועדון. לשאלות כלליות בנוגע ללינוקס המקום שלהן.

ניתן להירשם לרשימת התפוצה בדף הבא כאןהערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום