Jerutux gallery/2003/02/17/index

מסיבת התקנה 2003

את התמונות צילם עופר וייסגלאס.


הסבר על עץ־הספריות


צופים בהתקנה


גיבוי קבצים


מימין לשמאל: עמיחי, רויטל, חיים, עופר, נטע.


בדיקות לפני ההתקנה


כוונון המערכת לאחר ההתקנה


קינפוג המתאם הגרפי


רישום


שיחה על בעיה בהתקנה


התקנת דרייבר למודם


התקנת דרייבר על לפטופ


תיקון בעיההערות בנוגע לאתר אפשר לפרסם בפורום